Apie mus

Lietuvos sakaliukų sąjunga (Lithuanian Young Falcon Union) – tai nevyriausybinė nepelno siekianti organizacija, vienijanti vaikus ir jaunimą iš Lietuvos ir viso pasaulio. Priklausome tarptautiniam sakalų tinklui IFM-SEI (International Falcon Movement – Socialist Educational International). Mūsų tikslas – socialinės atskirties mažinimas, pažeidžiamų grupių integracija, tolerancijos skatinimas taikant neformalaus ugdymo  metodus. Veikiame vadovaudamiesi demokratijos, teisingumo, solidarumo, lygybės, pilietiškumo ir savanoriškumo principais.

Mūsų šūkis: „Mūsų jėga – vienybėje!“.

 

Veiklos kryptys:

Vykdome žmogaus ir vaiko teisių ugdymą, socialinę įtrauktį, ankstyvąją smurto, žalingų įpročių bei nusikalstamumo prevenciją;

Užsiimame narių neformaliu ugdymu bei teikiame nariams metodinę pagalbą; organizuojame stovyklas, seminarus, mokymus, konferencijas ir kitus ugdomuosius bei turiningo laisvalaikio renginius;

Steigiame skyrius visoje Lietuvoje;

Bendradarbiaujame su giminingomis nevyriausybinėmis užsienio organizacijomis ir esame Tarptautinio Sakalų judėjimo IFM-SEI (International Falcon movement – Socialist Educational International) aktyvi narė.

Bendradarbiaujame su kitomis visuomeninėmis vaikų ir jaunimo organizacijomis Lietuvoje.