Veikla

Vaikų dienos centras „Padėk pritapti“ – multikultūrinė erdvė, kurioje po pamokų kasdien susitinka Naujinininkų mikrorajono ir romų bendruomenės vaikai. Saugioje aplinkoje vaikams suteikiama galimybė tobulėti, atskleisti savo asmeninius gebėjimus, ugdytis įvairiose srityse, tokiose kaip: vaiko teisės, sveika gyvensena, socialiniai įgūdžiai, kompiuterinis raštingumas, saviraiška, lietuvių ir kitų kalbų mokymasis.

Vaikų dienos centras „Padėk pritapti“ veikia kaip svarbus neformalaus ugdymo paslaugų romų tautybės ir Naujininkų bendruomenės vaikams teikimo bei specialistų rengimo centras. Nuo 2009 metų, kuomet buvo pradėtos įgyvendinti pirmosios Lietuvos sakaliukų sąjungos organizuotos veiklos su romų vaikais, sukaupta svarbi metodinė darbo su romų šeimomis patirtis, išbandyti skirtingi darbo metodai, sukurta socialinių įgūdžių ugdymo programa. Vaikų dienos centras veikia ir kaip svarbus specialistų rengimo centras – tiek projektinėse veiklose, tiek vaikų dienos centre praktiką gali atlikti įvairių studijų krypčių studentai, nuolat lankosi savanoriai (nuo 2010 metų specializuotuose mokymuose dalyvavo apie 50 studentų ir savanorių, norinčių įgyti darbo su romų vaikais patirties).

Šiuo metu vaikų dienos centro veiklos svarbios ir dėl nuoseklios informacijos apie romų vaikų situaciją kaupimo, skirtingų darbo su vaikais ir šeimomis metodų išbandymo, vaiko teisių advokacijos viešajame diskurse. Sukaupta patirtimi noriai dalinamės su pedagogais, socialiniais darbuotojais, studentais. Įvairiuose seminaruose pristatome išbandytus neformalaus ugdymo metodus, efektyvius pagalbos mokymuisi teikimo modelius, apžveliame pedagogų, socialinių darbuotojų, savanorių kompetencijas, kurios itin svarbios, siekiant sėkmingai dirbti su socialinę atskirtį patiriančiais vaikais.