Stovyklos

Lietuvos sakaliukų sąjunga kasmet organizuoja vasaros stovyklas nuo 1995 metų vasaros. Stovyklaujame Giruliuose, Klaipėdos rajone, stovyklavietėje „Pasaka“ jau 26 metus. Kiekvienais metais stovyklos būrių vadovai ruošia vaikams ir jaunimui įdomias ir linksmas programas. Stovyklautojais gali būti visi norintys vaikai ir jaunimas nuo 6-18 m. ir pailsėti nuo tėvų 10 dienų Sakaliukų stovykloje. Stovyklų programos kasmet atnaujinamos ir kuriamos atsižvelgiant į vaikų porekius ir aktualias visuomenines temas ir problemas.